สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีจันทบุรี ปี 2564-65 
       สโมสรโรตารีจันทบุรีจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร และประชุมครั้งแรก สโมสรโรตารีจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ โดยมีสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ท่าเรือตราด และจันทนิมิต มาร่วมงานด้วย
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ในภาค 3340

ร่วมงานสถาปนา ฯ ในภาค 3340