สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

พืธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีจันทบุรี เขต 2 ปี 2562-2563 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สโมสรโรตารีจันทบุรี ร่วมมอบรถวีลแชร์และอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่ผู้พิการจำนวน 32 คน 
              สโมสรโรตารีจันทบุรี ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหว
การประชุมครั้งแรกของ นย.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ สโมสรโรตารีจันทบุรี 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
ร่วมงานสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรคู่มิตร สโมสรโรตารีพระโขนง 26 มิถุนายน 2562 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ในภาค 3340

ร่วมงานสถาปนา ฯ ในภาค 3340