สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 ไฟล์เอกสารสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 ปี2562
     5 ใบสมัครสอบเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2019 (เดินทาง2020)pdf
     9 หนังสือยินยอมให้สอบถามประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
     8 การติดต่อฉุกเฉิน EMERGENCY CONTACTS
     7 ใบแจ้งความจำนงของสโมสรอุปถัมภ์และ Host YE
     6 หนังสือบันทึกความเข้าใจ MOU YE
     5 ใบสมัครสอบเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2019 (เดินทาง2020)
     4 นโยบายการเงินมูลนิธิเยาวชนแลกเปลี่ยน
     3 ระเบียบการรับสมัคร
     2 นโยบายโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 ปี 2019-20
     1 การรับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยน 2019-20
 ตารางวันเกิดโรแทเรียนและคู่ครองสโมสรโรตารีจันทบุรี
     ตารางวันเกิดโรแทเรียนและคู่ครอง ปี 2564-2565
 ไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับสโมสรโรตารีจันทบุรี
     บริจาคเหรียญพอล แฮริส EREY ปี 2514-2562
     ธรรมนูญของโรตารีสากล ปี2016
     ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรโรตารีจันทบุรี