สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
  หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 ข้อมูลข่าวสารและไฟล์ต่าง ๆ จองสโมสรฯจันทบุรี
    หนังสือพิธีสถาปนา ปี 2562-2563   https://drive.google.com/file/d/1QEIVJzVJltpaYKdjDvBHOdYiGK-NOcEM/view?usp=sharing หนังสือพิธีสถ
    VTR การประชุมครั้งแรกของ นย.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ สโมสรโรตารีจันทบุรี   https://youtu.be/CQtsGiOd-Ts
    การประชุมสโมสรโรตารีจันทบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2562-2563   https://drive.google.com/file/d/13zEk3P2BQJAZmHkBeybyU5VrzdKKmA6f/view?usp=sharing
    การประชุมสโมสรโรตารีจันทบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2562-2563   https://drive.google.com/file/d/1vZ6WqH7zKn7TI-plU-JmTlZ3j8HdRoB2/view?usp=sharing
    การประชุมสโมสรโรตารีจันทบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2562-2563   https://drive.google.com/file/d/1QAvUd1AwY_CeZupsjg4iKd0Sl-jdDVHl/view?usp=sharing
    การประชุมสโมสรโรตารีจันทบุรี ครั้งที่ 4   https://drive.google.com/file/d/1nokN1BhskpGgp5V-RmZwjAlJpeylKm9l/view?usp=sharing