หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
สโมสรโรตารีจันทบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 
      สโมสรโรตารีจันทบุรีมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี