สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
    .

 

 สโมสรโรตารีจันทบุรี  โดยผู้ว่าการภาคนอมินี วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ นย.ชวลิต สุขเกษมและคณะกรรมการบริการสโมสร  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 
 
นายกสโมสรโรตารีจันทบุรี
นย.ชวลิต สุขเกษม
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
คณะกรรมการบริหหารสโมสร
บริหารจัดการสโมสร
มูลนิธิโรตารีสากล
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
ประชาสัมพันธ์
สมาชิกภาพ
ภาพกิจกรรม7
ภาพกิจกรรม 8
ภาพกิจกรรม 9
ภาพกิจกรรม 10
ภาพกิจกรรม 11 2564-65
ภาพกิจกรรม 12 2564-65
ภาพกิจกรรม 12 2564-65
ภาพกิจกรรม 14 2565-66
ภาพกิจกรรม 15 2565-66
ภาพกิจกรรม 16 2565-66
ภาพกิจกรรม 17 2565-66
ภาพกิจกรรม 18 2565-66
ภาพกิจกรรม 19 2565-66
ภาพกิจกรรม 20 2565-66
ภาพกิจกรรม 21 2565-66
ภาพกิจกรรม 22 2565-66
Menu on the right
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
Home page
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
โครงสร้างการบริหาร
ประวัติสโมสรโรตารี03
ประวัติสโมสรโรตารีจันทบุรี05
ทำเนียบสมาชิก 10
ทำเนียบสมาชิก 4
ทำเนียบนายกสโมสร
ทำเนียบสมาชิก 7
ทำเนียบสมาชิก 6
ทำเนียบสมาชิก 5
ทำเนียบ
ทำเนียบสมาชิก 3
ทำเนียบสมาชิก 2
ทำเนียบนายกสโมสร 5
ทำเนียบสมาชิก 8
ทำเนียบสมาชิก 9
ทำเนียบสมาชิก 10
ทำเนียบนายกสโมสร 2
ทำเนียบนายกสโมสร 3
ทำเนียบสมาชิก 4
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
 
 
 
 
 
October 2566
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 October 2566
 
All online 2 People
IP number 34.204.181.91
You are visitor number 456,484
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร สร.จันทบุรี ปี 2564-65  youtu.be/ZkA5UwpL8Us

การประชุมครั้งแรก นย.สรญา นิลเจิดสิริ ปี 2565-66  www.youtube.com/watch

การประชุมครั้งแรก นย.ชวลิต สุขเกษม ปี 2566-67 www.youtube.com/watch

หนังสือสถาปนา สร.จันทบุรี ปี 2566-67 online.anyflip.com/hhrk/vflh/

 
สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 โรตารีสากล
โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel : 089-8318052
Email : wiwat_chan@yahoo.com